chrpa luční


Chrpa luční - Centaurea jacea - HVĚZDNICOVITÉ

Popis rostliny:

- vytrvalá, 30-90 cm vysoká rostlina. Kvete v červnu až říjnu.

Květy: jsou trubkovité, růžové barvy, vyrůstají na širokých úborech. Vnější květy jsou zvětšené.

Lodyha: je hranatá, přímá a vystoupavá.

Listy: jsou úzké, protáhlé a kopinaté. Spodní listy jsou řapíkaté.

Plodem: jsou nažky.

Stanoviště:

- roste na loukách, pastvinách, okrajích lesů, podél cest a v křovinách.

Další znaky:

- rostlina je opylována včelami. Tyčinky obsahují dráždivé buňky, což způsobuje rychlé uvolnění pylu při jejich podráždění opylovačem.


[ZPĚT]

[úvod]