cypřišek lawsonův


Cypřišek lawsonův - Chamaecyparis lawsoniana - CYPŘIŠOVITÉ

Popis rostliny:

- je 40-50 m vysoký, stálezelený strom s úzkou a kuželovitou korunou. Kvete v dubnu. Šišky dozrávají v září až říjnu.

Květy: samčí květy jsou červené, samičí namodralé.

Kmen: má hnědou podélně rozpraskanou kůru.

Listy: jsou šupinovité, malé a zašpičatělé. Větévky jsou vějířovité.

Šišky: jsou kulovité, asi 1 cm velké s 6-8 šupinami. V každé šupině je po dvou až čtyřech semenech.

Stanoviště:

- roste na vlhkých místech od nížin až do 1500 m n. m. Původně roste v USA (Oregon a Kalifornie).

Další znaky:

- jehlice i šištice jsou po rozemnutí příjemně aromatické. Cypřišek se dožívá až 500 let. U nás se aklimatizoval na zimní roční období a dorůstá výšky až 30 m. Cypřišek je typickou dřevinou rostoucí v kaňonech a horských oblastech.


[ZPĚT]

[úvod]