| ZPĚT |

 | MENU | 

DVOUDĚLOŽNÉ - krytosemenné

Hlavní znaky dvouděložných rostlin:

- klíčí dvěma dělohami (odtud název dvouděložné)

- kořen hlavní a kořeny postranní

- květy jsou převážně pětičetné s rozlišenými květními obaly (kalich a koruna)

- cévní svazky na průřezu stonku jsou uspořádané v kruhu

- žilnatina listů je zpeřená neboli větvená.

 hlavní čeledi

nahoru...

www.prirodopis.eu