hrachor hlíznatý


Hrachor hlíznatý - Lathyrus tuberosus - BOBOVITÉ

Popis rostliny:

- víceletá, 30-120 cm vysoká, poléhavá nebo popínavá rostlina. Kvete v červnu až červenci.

Květy: jsou červené, vonné a tvoří 2-5 květé hroznovité květy.

Lodyha: je hranatá, bez křídel. Rostlina tvoří oddenky podzemními hlízkami.

Listy: jsou složené z jednoho páru eliptických až obvejčitých lístků s úponkami.

Plody: jsou hnědé, lysé, 4 cm dlouhé, válcovitého tvaru.

Stanoviště:

- na suchých loukách, na polích jako plevel v obilí. Roste roztroušeně na vápnitých hlinitých půdách. Kromě severu roste v celé Evropě.

Další znaky:

- kořenové hlízy jsou jedlé.


[ZPĚT]

[úvod]