hrachor lesní


Hrachor lesní - Lathyrus sylvestris - BOBOVITÉ

Popis rostliny:

- víceletá, 100-200 cm vysoká, robustní, vystoupavá nebo popínavá rostlina. Kvete v červenci až srpnu.

Květy: jsou bledě červené, vonné a tvoří 3-10 květé hroznovité květenství.

Lodyha: je široce křídlatá.

Listy: jsou zpeřené, mají 4-8 kopinatých až čárkovitých lístků.

Plody: jsou podlouhlé a podobné luskům hrachu.

Stanoviště:

- listnaté a smíšené lesy, roste kolem lesních cest a v křovinách. Roste na vápnitých hlinitých půdách. Roste téměř v celé Evropě.

Další znaky:

- patří mezi užitkovou pícninu (krmivo pro ovce a hovězí dobytek).


[ZPĚT]

[úvod]