hrachor luční


Hrachor luční - Lathyrus pratensis - BOBOVITÉ

Popis rostliny:

- víceletá, 20-100 cm vysoká rostlina. Kvete v červnu až srpnu.

Květy: jsou žluté, 1-1,5 cm velké, tvoří 3-12 květé hroznovité květenství. Tyčinky jsou srostlé v trubku s rovným okrajem.

Lodyha: je hranatá, krátce chlupatá s podzemními výběžky.

Listy: jsou zpeřené, většinou jen se dvěma lístky a úponkou.

Plody: jsou ploché, 3 cm dlouhé.

Stanoviště:

- vlhké až mokré louky, v příkopech a křovinách. Roste téměř v celé Evropě. Patří mezi nejhojnější hrachory u nás.

Další znaky:

- protože obsahuje hodně hořčiny, není chutným krmivem pro dobytek. Rostlina žije v symbióze s houbou v kořenových hlízkách.


[ZPĚT]

[úvod]