| ZPĚT |

 | MENU | 

JEDNODĚLOŽNÉ - krytosemenné

Hlavní znaky jednoděložných rostlin:

- klíčí jednou dělohou (odtud název jednoděložné)

- svazčité kořeny namísto kořene hlavního a postranních

- květy jsou převážně trojčetné

- cévní svazky na průřezu stonku jsou roztroušené

- žilnatina listů je podélně souběžná (listy jsou úzké).

 hlavní čeledi

nahoru...

www.prirodopis.eu