jetel rolní


Jetel rolní - Trifolium arvense - BOBOVITÉ

Popis rostliny:

- jednoletá, vzpřímená rostlina, 5-30 cm vysoká. Kvete v květnu až červenci.

Květy: jsou zpočátku bílé, později načervenalé barvy. Květy tvoří podlouhlé a válcovité hlávky asi 2 cm velké. Hlávky nemají zespodu žádné listeny.

Lodyha: je vzpřímená, větvená s palisty.

Listy: jsou trojčetné se třemi podlouhlými lístky. Lístky jsou šedozelené až načervenalé barvy.

Stanoviště:

- roste na suchých loukách, na okraji cest a polí, na písčitých nevápenitých půdách. Roste téměř v celé Evropě.

Další znaky:

- nepatří mezi užitkovou pícninu, je teplomilnou rostlinou a dříve se používala v léčitelství.


[ZPĚT]

[úvod]