kerblík lesní


Kerblík lesní - Anthriscus sylvestris - MIŘÍKOVITÉ

Popis rostliny:

- je vytrvalá, 60-150 cm vysoká rostlina. Kvete v dubnu až červenci.

Květy: jsou drobné, bílé a vyrůstají ve složeném okolíku. Okrajové květy jsou málo zvětšené.

Lodyha: je přímá, větvená a rýhovaná.

Listy: jsou zpeřené s kopinatými a zašpičatělými lístky.

Plodem: jsou podlouhlé a hladké nažky.

Stanoviště:

- roste na loukách, pastvinách, okraji polí a cest. Roste téměř v celé Evropě až do výšky 2200 m n. m.

Další znaky:

- je nejběžnější planě rostoucí miříkovitou rostlinou. Květy jsou opylovány brouky a mouchami.


[ZPĚT]

[úvod]