kohoutek luční


Kohoutek luční - Lychnis flos-cuculi - HVOZDÍKOVITÉ

Popis rostliny:

- vytrvalá, 30-80 cm vysoká rostlina. Kvete v květnu až srpnu.

Květy: jsou růžové, 3-4 cm velké, pětilaločné s čárkovitými úkrojky.

Lodyha: je vystoupavá a větvená.

Listy: jsou řapíkaté, kopisťovité až čárkovité.

Stanoviště:

- roste na vlhkých a podmáčených loukách, na březích vod a v příkopech. Roste téměř v celé Evropě až do výšky 1300 m n. m.

Další znaky:

- rostlina je opylována motýli. Svým výskytem ukazuje na vlhkou půdu.


[ZPĚT]

[úvod]