kyprej vrbice


Kyprej vrbice - Lythrum salicaria - KYPREJOVITÉ

Popis rostliny:

- vytrvalá, 50-150 cm vysoká rostlina. Kvete v červnu až září.

Květy: jsou šestičetné, růžové až červené, vyrůstají v hroznovitém květenství.

Lodyha: je přímá, vystoupavá a v horní části větvená.

Listy: jsou kopinaté nebo srdčité, vstřícné nebo přeslenité.

Plodem: jsou tobolky.

Stanoviště:

- roste na vlhkých loukách, březích vod a mokřadech. Roste téměř v celé Evropě.

Další znaky:

- rostlina je cizosprašná, má 2-3 typy květů odlišující se barvou a velikostí tyčinek. Dříve se používala jako léčivka.


[ZPĚT]

[úvod]