len setý


Len setý - Linum usitatissimum - LNOVITÉ

Popis rostliny:

- jednoletá i dvouletá, 30-120 cm vysoká rostlina. Kvete v červnu až červenci.

Květy: jsou světle modré s nápadným žilkováním, vytváří vrcholičnaté květenství.

Lodyha: je přímá, vystoupavá, větvená a hustě olistěná.

Listy: jsou střídavé, kopinaté.

Plodem: jsou kulovité tobolky

Stanoviště:

- je pěstovanou rostlinou v podhorských oblastech, někdy zplaňuje. Původně roste v Asii.

Další znaky:

- Len setý je významnou olejninou, má léčivé účinky. Len setý se využívá k předení tkanin.


[ZPĚT]

[úvod]