| ZPĚT |

 | MENU | 

MECHOROSTY

Hlavní znaky mechorostů:

- jsou nejstarší suchozemské rostliny na Zemi

- rozmnožují se výtrusy nikoliv semeny!

- výtrus klíčí v prvoklíček

- pro svůj život potřebují vlhké prostředí - nemají vodivá pletiva

- rozdělujeme je do tříd: MECHY a JÁTROVKY

- rašelina vzniká z odumřelých rostlin rašeliníku >> rašeliniště

- v životním cyklu se střídá pohlavní a nepohlavní generace = RODOZMĚNA

- zadržují vodu, brání erozi, vytváří humus

- jsou ukazatelem znečištění.

zástupci

nahoru...

www.prirodopis.eu