| ZPĚT |

 | MENU | 

Měřík čeřitý - Plagiomnium undulatum - Mechy

Popis rostliny:
- dorůstá výšky 10 cm. Patří mezi běžné, nepřehlédnutelné zástupce. Lodyžky jsou vzpřímené nebo spíše poléhavé. Lístky jsou téměř průsvitné, podlouhle jazykovité, za vlhka zvlněné. Okraje lístků jsou slabě zubaté s lemem protáhlých buněk. Ze sporofytu může vyrůstat i několik štětů s tobolkou.
Stanoviště:
- roste na vlhkých a stinných místech, nejčastěji na březích vod, lesních potoků a na loukách mezi travinami.
Další znaky:
- Důležitým krokem k životu na souši je střídání generací rostlin. V první generaci převládají jedinci vytvářející pohlavní orgány a ve druhé generaci jedinci, kteří vytvářejí výtrusy. Jak už bylo uvedeno, ke svému pohlavnímu rozmnožování potřebují vodu, aby samčí spermatozoidy mohly pomocí bičíků doplavat k samičímu vajíčku.
- Tento zástupce je nejvhodnější k laboratornímu pozorování díky svým téměř průhledným lístkům.

nahoru...

www.prirodopis.eu