merlík bílý


Merlík bílý - Chenopodium album - MERLÍKOVITÉ

Popis rostliny:

- jednoletá, 10-150 cm vysoká rostlina. Kvete v srpnu až září.

Květy: jsou bělavě zelené, tvoří klubíčka a vyrůstají v úžlabních lichoklasech.

Lodyha: je přímá, vystoupavá a větvená.

Listy: jsou sivé, různotvaré, kopinaté a laločnaté.

Stanoviště:

- roste na poli, okraji cest, v křovinách a zahradách. Roste téměř celé Evropě.

Další znaky:

- merlík je typicky „průkopnickou“ rostlinou na nových stanovištích. Je obtížný zahradní plevel.


[ZPĚT]

[úvod]