netýkavka malokvětá


Netýkavka malokvětá - Impatiens parviflora - NETÝKAVKOVITÉ

Popis rostliny:

- jednoletá, 20-60 cm vysoká rostlina. Kvete v dubnu až říjnu.

Květy: jsou žluté, 1 cm velké. Vyrůstají v hroznovitém květenství.

Lodyha: je vystoupavá a větvená.

Listy: jsou vejčité, zašpičatělé a zubaté.

Plodem: jsou tobolky, které po dotyku pukají a vystřelují.

Stanoviště:

- roste v lesích, na březích vodních toků a v křovinách. Roste téměř v celé Evropě.

Další znaky:

- rostlina je zavlečený druh. Původně rostla jen v botanických zahradách.


[ZPĚT]

[úvod]