pcháč potoční


Pcháč potoční - Cirsium rivulare - HVĚZDNICOVITÉ

Popis rostliny:

- dvouletá, 40-120 cm vysoká, ostnitá rostlina. Kvete v květnu až červenci.

Květy: vyrůstají ve 2-8 úborech na vrcholu lodyhy. Trubkovité květy jsou růžové až fialové.

Lodyha: je vystoupavá, na konci větvená, po celé délce téměř hladká.

Listy: jsou hrubě zubaté až peřenodílné.

Plodem: jsou ochmýřené nažky.

Stanoviště:

- roste na vlhkých loukách, v příkopech a olšinách. Roste téměř v celé Evropě.

Další znaky:

- rostlina je samosprašná a hmyzosnubná.


[ZPĚT]

[úvod]