pcháč šedý


Pcháč šedý - Cirsium canum - HVĚZDNICOVITÉ

Popis rostliny:

- dvouletá, 50-120 cm vysoká, ostnitá rostlina. Kvete v červenci až říjnu.

Květy: růžové až fialové květy vyrůstají v 1-2 cm úborech.

Lodyha: je vystoupavá a větvená.

Listy: jsou vejčité až obvejčité, protáhlé, na okrajích ostnité.

Plodem: jsou ochmýřené nažky.

Stanoviště:

- roste na vlhkých loukách, v příkopech a mokřadech. Roste ve vyšších polohách téměř celé Evropy.

Další znaky:

- rostlina je samosprašná a hmyzosnubná.


[ZPĚT]

[úvod]