| ZPĚT |

 | MENU | 

Plavuň vidlačka - Lycopodium clavatum - PLAVUNĚ

Popis rostliny:
- plavuně jsou výtrusné rostliny. Mají poléhavou lodyhu. Protože mají základní vodivá pletiva, řadíme je k cévnatým rostlinám. Dnešní plavuně jsou pozůstatky dřívějších - stromovitých plavuní. Spolu s přesličkami rostly v pravěku. Dnes můžeme nacházet fosílie s otisky částí jejich těl.
Listy: jsou úzké, šupinovité a hustě nahloučené kolem stonku. Na rostlině můžeme rozlišit dva typy listů: zelené slouží k fotosyntéze a žlutohnědé nesou výtrusnice. Výtrusnicové lístky mohou být nahloučeny do stopkovitých, výtrusných klásků jako je tomu u plavuně vidlačky.
Stanoviště:
- většiny plavuní roste v tropickém a subtropickém pásu, kde rostou na kmenech a větvích stromů ne zakořeňují v humusu. Naše plavuně mají poléhavou lodyhu a rozvětvený stonek. Žijí ve vlhkých a stinných lesích.
Další znaky:
- plazivé, vodorovné lodyhy a vztyčené větvičky 10-30 cm vysoké. Příbuzní plavuní jsou vranec jedlový a vraneček.

nahoru...

www.prirodopis.eu