| ZPĚT |

 | MENU | 

PLAVUNĚ

Hlavní znaky plavuní:

- jsou výtrusné rostliny z nadooddělení kapraďorostů

- mají poléhavou lodyhu a základní vodivá pletiva, proto je řadíme k cévnatým rostlinám

- dnešní plavuně jsou pozůstatky dřívějších - "stromovitých" plavuní, kdy spolu s přesličkami rostly v pravěku

- listy jsou úzké, šupinovité a hustě obalující stonky

- vytvářejí dva typy listů: zelené (k fotosyntéze) a žlutohnědé (nesoucí výtrusnice)

- výtrus klíčí v oboupohlavný prokel

- většina dnes roste v tropickém a subtropickém pásu

- naše plavuně jsou zákonem chráněné.

zástupci

nahoru...

www.prirodopis.eu