| ZPĚT |

 | MENU | 

Ploník ztenčený - Polytrichum formosum - Mechy

Popis rostliny:
- dorůstá výšky 10-15 (30) cm. Jde o nejběžnějšího zástupce mechů. Ploník řadíme do čeledi ploníkovité. Tobolka je vyvinutá a vyrůstá na delším štětu. Zpočátku je krytá ochlupenou čepičkou, která před dozráním výtrusů odpadá.
Stanoviště:
- roste na vlhkých a stinných místech, na březích vod a lesních potoků.
Další znaky:
- Důležitým krokem k životu na souši je střídání generací rostlin. V první generaci převládají jedinci vytvářející pohlavní orgány a ve druhé generaci jedinci, kteří vytvářejí výtrusy. Jak už bylo uvedeno, ke svému pohlavnímu rozmnožování potřebují vodu, aby samčí spermatozoidy mohly pomocí bičíků doplavat k samičímu vajíčku.

nahoru...

www.prirodopis.eu