| ZPĚT |

 | MENU | 

O čem je "BOTANIKA - Zelená příroda"?

"Botanika - Zelená příroda" je moderní výukový "program od učitele pro žáky a učitele..." k výuce přírodopisu na ZŠ - tematický celek BOTANIKA.

Když píšeme, že jde o výukový program, tak je skutečně výukový - to znamená, že získané vědomosti si můžeme ověřit v testech a interaktivních úlohách. Program je rozdělen na dvě hlavní části: výukovou a testovou. Výuka rostlin je rozdělena na základní kapitoly podle známých čeledí, shodných s tématickým plánem současných učebnic.

Využití tematických celků „Botanika“ (k výuce na 1. a 2. st. ZŠ, SŠ, zájmové organizace s EVVO aj.):

- již od 4. ročníku – přírodověda (Les a louka – byliny, keře, listnaté a jehličnaté stromy aj.)

- 5. ročník – přírodověda (Třídění organismů – rostliny)

- 6. ročník – rostlinná buňka, fotosyntéza aj.

- 7. ročník – botanika – základy botaniky, systematický přehled vyšších rostlin.

- 9. ročník – ekologie, krajina, ochrana aj.

- Průřezová témata, mezipředmětové vztahy: pěstitelství, domácnost, EVVO aj.

Které rostliny jsou v programu?

Hlavní nabídka obsahuje tyto části:

- Výtrusné rostliny (mechorosty, plavuně, přesličky, kapradiny);

- Nahosemenné rostliny (jinany, jehličnany);

- Krytosemenné rostliny (jednoděložné, dvouděložné);

- Teoretickou část - věda o rostlinách (stavba a funkce rostlin);

- Plody (rozdělení plodů);

- Dřevo (vzorky a vlastnosti dřeva);

- Ochrana přírody;

- Biotopy;

- Klíč k určování rostlin.

V programu jsou zvýrazněny "hlavní-učebnicové" čeledi rostlin, jehličnaté a listnaté dřeviny.

Jak se program ovládá?

Ovládání programu je jednoduché a intuitivní. Velikost a styl ovládacích prvků je shodný s klasickými ovládacími prvky operačního systému Microsoft Windows. V programu je co nejméně grafických doplňků, které nesouvisí s výukou a mohly by tak odvádět pozornost žáků od tématu a zdržovat učitele v práci. Program nemá zvukový doprovod (upřednostňujeme práci s textem před pasivním poslechem mluveného slova a dáváme tak prostor výkladu učitele).

Jde to i přes dataprojektor?

ANO, program je konstruován nejen pro výuku počítačem řízenou, ale hlavně pro výuku počítačem podporovanou! Tento program má být hlavní pomůckou pro učitele, který předkládá žákům nové poznatky z oblasti Botaniky a ne pouze něčím, co ve "volné" vyučovací hodině "nekontrolovatelně" zabaví žáky. S programem mohou pracovat pochopitelně i samotní žáci a kdokoliv, kdo má rád přírodu. Program doporučujeme i pro interaktivní tabuli!

Mohu si do programu něco přidat a zapsat?

ANO, program je otevřená aplikace, do které si můžeme psát své poznámky a přidávat obrázky včetně popisků. Učitel může svým žákům napsat nejdůležitější poznatky a jednoduchým kopírováním je předat žákům do domácího počítače.

Mohu si program odnést ze školy domů?

ANO, pokud škola zakoupí multilicenci, může svým žákům umožnit užívání programu Botanika - Zelená příroda i na jejich domácích počítačích.

Je možné si program před nákupem nejprve vyzkoušet?

ANO, k dispozici je volně stažitelná DEMOVERZE - zkušební verze tohoto programu. Zakoupením licence získáte aktivační kód, kterým demoverzi plnohodnotně zprovozníte. Kopírování a půjčování pouze DEMOVERZE tohoto programu za účelem jeho vyzkoušení je dovoleno. Kopírování, půjčování a další šíření PLNÉ VERZE tohoto programu spolu s aktivačním kódem nebo jeho části je ZAKÁZÁNO. Program a fotografie v programu jsou chráněny autorským zákonem!

Jaké jsou minimální požadavky na hardware počítače?

Operační systém Microsoft Windows 2000 a vyšší, procesor Intel Pentium 450 MHz, operační paměť 64 MB RAM, CD-ROM, grafická karta 32 MB - rozlišení 1024x768 pixelů a 16 bitů. Včetně nových 64-bit systémů - Windows 7, Windows 8.

Kde a jak program získám?

Program lze objednat přímo na těchto stránkách nebo si můžete stáhnout instalační balík, který je zároveň obraz - IMAGE instalačního CD-ROM.

nahoru...

www.prirodopis.eu