pryskyřník kosmatý


Pryskyřník kosmatý - Ranunculus lanuginosus - PRYSKYŘNÍKOVITÉ

Popis rostliny:

- je vytrvalá, 30-50 cm vysoká rostlina. Kvete v dubnu až červenci.

Květy: jsou zlatožluté, 2-4 cm velké a vyrůstají na volných latách.

Lodyha: je vystoupavá nebo poléhavá, silná a chlupatá.

Listy: přízemní listy jsou obvejčité, dlanitě dělené, na okraji pilovité. Horní listy jsou menší a protáhlejší.

Plodem: jsou nažky.

Stanoviště:

- roste téměř všude - na vlhkých loukách, pastvinách a okraji cest. Roste téměř v celé Evropě.

Další znaky:

- rostlina se vyskytuje jako plevel a je mírně jedovatá. Pryskyřník prudký je typickou luční rostlinou.


[ZPĚT]

[úvod]