rdesno červivec


Rdesno červivec - Polygonum persicaria - RDESNOVITÉ

Popis rostliny:

- jednoletá, 10-80 cm vysoká rostlina. Kvete v červenci až září.

Květy: jsou růžové až červené, vyrůstají v protáhlých lichoklasech.

Lodyha: je větvená a načervenalá.

Listy: jsou kopinaté a zašpičatělé.

Stanoviště:

- roste na vlhkých místech, na okraji polí a cest. Roste téměř v celé Evropě.

Další znaky:

- rostlina je slabě jedovatá.


[ZPĚT]

[úvod]