řepka setá


Řepka setá - Brassica napus - BRUKVOVITÉ

Popis rostliny:

- je jednoletá, 60-120 cm vysoká rostlina, kvete v dubnu až září.

Lodyha: je přímá, vysoká.

Květy: korunní lístky jsou zlatě žluté barvy, 10-18 mm velké. Poupata květů převyšují rozkvetlé květy. Uvnitř květu se nachází jeden pestík a šest tyčinek. Květy vytvářejí hroznovité květenství.

Plod: plodem je podlouhlá šešule, která skrývá olejnatá semena.

Listy: jsou v dolní části lodyhy řapíkaté, podlouhle kopinaté a chlupaté. Horní listy jsou srdčité, objímavé a přisedlé.

Stanoviště:

- pěstuje se na poli. Řepka setá byla vyšlechtěna z plané brukve.

Další znaky:

- rostlina se pěstuje pro olejnatá semena, ze kterých se získává olej. Řepkový olej se využívá k výrobě bionafty jako alternativního paliva pro dieselové motory nebo v potravinářském průmyslu. Pyl z kvetoucí řepky vyvolává u některých lidí alergické reakce. Rozkvetlé pole s řepkou je i důležitou „pastvou“ pro včely, proto včelaři do jeho blízkosti umísťují včelí úly.


[ZPĚT]

[úvod]