sněženka podsněžník


Sněženka podsněžník - Galanthus nivalis - AMARYLKOVITÉ

Popis rostliny:

- vytrvalá, cibulovitá, 8-25 cm vysoká rostlina. Kvete v únoru až dubnu.

Květy: jsou převislé, bílé barvy. Tvoří je 6 okvětních lístků (tři vnější jsou delší a tři vnitřní jsou kratší se zelenou skvrnou).

Stonek: je bezlistý stvol vyrůstající z podzemní cibule.

Listy: jsou úzké, protáhlé a ojíněné.

Plodem: jsou trojpouzdré tobolky.

Stanoviště:

- roste v lužních lesích, na vlhkých loukách, pastvinách, podél cest a v křovinách. Roste téměř v celé Evropě. U nás je často vysazovaná.

Další znaky:

- rostlina je jedovatá a zákonem chráněná!


[ZPĚT]

[úvod]