srha říznačka


Srha říznačka - Dactylis glomerata - LIPNICOVITÉ

Popis rostliny:

- vytrvalá, 50-120 cm vysoká travina. Kvete v květnu až červnu.

Květy: jsou nafialovělé. 3-5 květů tvoří klásky, které vyrůstají v hustých latách.

Stonek: je stéblo.

Listy: jsou drsné, dlouhé a čárkovité.

Plodem: jsou obilky.

Stanoviště:

- roste na loukách a živných půdách. Roste téměř v celé Evropě, Asii a Africe.

Další znaky:

- je významnou pícninou.


[ZPĚT]

[úvod]