štírovník růžkatý


Štírovník růžkatý - Lotus corniculatus - BOBOVITÉ

Popis rostliny:

- vytrvalá, 10-45 cm vysoká bylina. Kvete v květnu až září.

Květy: vyrůstají po 3-6, žluté barvy a 8-15 mm velké. Člunek květu je pravoúhle ohnutý nahoru, často s červenavým nádechem. Pod květními hlávkami jsou tři malé listeny.

Lodyha: je poléhavá nebo vystoupavá.

Listy: jsou zpeřené, tvořené 5 lístky, přičemž 3 horní lístky jsou podlouhle vejčité.

Plody: jsou zakřivené lusky.

Stanoviště:

- roste na vlhkých loukách, v chudých trávnících, na okrajích cest, na náspech. Roste téměř v celé Evropě.

Další znaky:

- rostlina je kvalitní pícninou, zejména rozšířenou v Německu. Štírovník má velmi dlouhé a hluboké kořeny, které zajišťují dostatek vody a živin na suchých a nehostinných stanovištích.


[ZPĚT]

[úvod]