violka lesní


Violka lesní - Viola reichenbachiana - VIOLKOVITÉ

Popis rostliny:

- vytrvalá, 5-20 cm vysoká rostlina. Kvete v dubnu až červnu.

Květy: jsou 2-3 cm velké, modrofialové - violkové barvy.

Lodyha: je vystoupavá a přímá.

Listy: jsou srdčité až vejčité, na povrchu chlupaté.

Stanoviště:

- roste ve smíšených a listnatých lesích. Roste téměř v celé Evropě.

Další znaky:

- roste až do výšky 1600 m n. m.

.


[ZPĚT]

[úvod]