vraní oko čtyřlisté


Vraní oko čtyřlisté - Paris quadrifolia - LILIOVITÉ

Popis rostliny:

- vytrvalá, 10-40 cm vysoká rostlina. Kvete v květnu až červnu.

Květy: jsou čtyřčetné (namísto trojčetných).

Lodyha: je přímá a vystoupavá.

Listy: jsou 4 nebo i více, vyrůstají v přeslenech. Žilnatina listů je síťovitá, tvar listů je vejčitý, na konci zašpičatělý.

Plodem: je kulovitá, tmavě modrá jedovatá bobule!

Stanoviště:

- roste v listnatých a smíšených lesích s vlhkou půdou. Roste téměř v celé Evropě.

Další znaky:

- plazivé oddenky orobince mohou zpevňovat vodní břehy.


[ZPĚT]

[úvod]